2013-01-13

පලවෙනි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එක රන් කිරීම


 මේ වැඩේට මම උදව් කර ගත්තේ මේ ට්යුට් එක. වැඩිවිස්තර ඔනි නම් මෙතනින් බලන්න.
http://developer.android.com/training/basics/firstapp/running-app.html

මේ ටියුට් එකේ කියන විදිහට , අපි පාවිව්වි කරන්නේ, ගූගල් වල උදාහරණය නිසා, මේ ඇප් එක රන් කරන්ඩ ඔනි කරන ඔක්කොම ෆයිල්ස් එක්ලිප්ස් වල තියනවා.

අපිටලියපු ඇප් එකක් රන් කරලා බලන්ඩ පුලුවන් ආකර දෙකක් තියනවා.

1. ඇත්ත උපකරණයක රන් කිරීම  ( ෆොන් එකක් හෝ ටැබ් ඒකක්)
2. එමියුලේටර් එකක

අපි මුලින්ම බලමු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මොන විදිහටද සකස් වෙන්නේ කියලා එක්ලිප්ස් ඇතුලේ.


src / : ප්‍රධාන කේතය ඇති ගොනුව.

res/: ඇප් එකට අවශ්‍ය දෙවල් ඇති ගොනුව.

drawable-hdpi/ : ඇදීමටහැකි දේවල් ඇති ගොනුව.

layout/: අතුරු මුහුනත සකස් කරන දේවල් ඇති ගොනුව.

values /: පාටවල් සහ අකුරු සදහන් කර ඇති ගොනුව.

AndroidManifest.XML /: ඇප් එකේ මූලික ව‍යූහය සදහන් කරඇති ගොනුව.
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එක රන් කරාම වෙන්නේ,මූලික ඇක්ටිවිටි ක්ලාස් එක පටන් අරන්,එක ලේඅවුට් ෆයිල් එක් පටන් ඇරන් එකෙ තියන අකුරු ඉන්ටර් ෆේස් එකට ලියන්වා.මම "Hello World " කියන අකුරු "Hi Android" වලට මාරුකරනවා.
 මම හිතන්නේ පහල තමා වෙනස් වෙන්ඩ ඕනි කියලා.
දැන් හරි මම හිතන්නේ.  රන් කරන්ඩ කරන්ඩ තියෙන්නේ පහල තියන රන් බොත්තම ඔබන එකයි. :)

 

බලපොරොත්තු උන විදිහටම ,Error එකක්.

 
මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඊලග පොස්ට් එකෙන් කියන්නම්.

2 comments: